Hiperszuper

Meadowlark School –Fielding International(designed by Prakash Nair, world leadinglearning space visionary)

CREDO

Hiszek a Tanulásban.

Hiszek a kiscsoportos működés hatékonyságában.

Hiszek a minden érzékszervre ható demonstráció erejében.

Hiszek a tapasztalás szükségességében.

Hiszek az életen át tartó, folyamatos megújulásban.

Hiszek az erőszakmentes kommunikációban.

Hiszek a vegyes korcsoport egymást támogató együttműködésében.

Hiszek a minőségi, ösztönző környezetben.

Hiszek aszabadtéröröktan-termében.

Hiszek a zene, az alkotás és aművészet személyiségformáló lehetőségeiben.

Hiszek a többnyelvűségben.

Hiszek a tantárgyközi témák integrációjában.

Hiszek a kíváncsiság-vezérelt, önfeledt játékban.

Hiszek a feltétel nélküli elfogadás és a példamutatás hatalmában.

Hiszek a jókor és jól feltett kérdésekben.

Hiszek a méltóságban, a szabadságban és az egyenlőségben.

Hiszek azegyén számtalan tanulási lehetőségében, mely életünk minden pillanatában, -sőt, azt megelőzően és azon túl is –megannyi pozitív és negatív tapasztaláson keresztül szűntelenáramlik felénk.

Hiszek az Emberben.

Hiszek a Szülőben.

Hiszek az Anyában.

Hiszek a Gyermekben.

Hiszek Önmagamban.

Hiszek a Teremtőben.